; Nutricionista infantil a Barcelona i Sant Cugat - CABANAS NUTRITION
 

Nutricionista / Dietista infantil a Barcelona i Sant Cugat

Pilares y beneficios del BLW (Baby-Led Weaning)

Nutrició infantil a Barcelona i Sant Cugat

El procés d’aprenentatge d’hàbits alimentaris és especialment important durant els primers anys de vida ja que, a més de facilitar un bon estat nutricional i un creixement òptim, pot ajudar a consolidar l’adquisició d’hàbits saludables per a l’edat adulta.

La infància es caracteritza per ser l’etapa on hi ha més creixement físic i desenvolupament psicomotor. Això vol dir que l’alimentació no només ha de proporcionar energia per mantenir les funcions vitals, sinó que ha de cobrir unes necessitats més grans relacionades amb el creixement i la maduració.

Les necessitats energètiques i nutricionals estan cobertes per l’alletament matern exclusiu (o, en cas que no sigui possible, per la llet adaptada) fins als 6 mesos, a partir de llavors cal anar incorporant nous aliments de forma progressiva i en les quantitats adequades, adaptant-se també al desenvolupament psicomotor i a l’interès del nen.

La llet materna és el millor aliment per al nadó i afavoreix que el vincle afectiu entre mare i nen sigui més precoç. Tant l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), l’Acadèmia Americana de Pediatria i l’Associació Espanyola de Pediatria recomanen l’alletament matern exclusiu durant els primers 6 mesos de vida del nen.

infancia saludable
nutricionista infantil

A partir d’aquest moment, i mantenint l’alletament matern fins als 2 anys o més, o bé fins que la mare i el nen ho decideixin, caldrà afegir paulatinament nous aliments per facilitar uns nivells de desenvolupament i de salut adequats.

La incorporació de nous aliments s’hauria de fer progressivament, lent i en petites quantitats, respectant un interval d’alguns dies (entre 3 i 5 dies, per exemple) per a cada nou aliment i observar com es tolera. Els nens van adquirint destreses manuals per alimentar-se sols, beure un got o una tassa agafats amb les dues mans.

nutricionista infantil

ALIMENTACIÓ DE 0 A 3 ANYS

La nutrició en l’infant i en el lactant és fonamental pel seu correcte creixement i  desenvolupament. És durant els primers anys de vida en els quals la microbiota i el sistema immunitari del nadó s’acaba de formar, i la nutrició en jugarà un paper indispensable pel seu adequat funcionament.

La introducció dels aliments en aquesta etapa de la vida serà clau per començar amb les bones pràctiques de nutrició de manera primerenca i, conseqüentment, s’estarà ajudant a l’infant desenvolupar patrons d’alimentació saludables que perduraran durant la seva vida adulta.

nutricionista infantil

BABY LED WEANING

El baby-led weaning (traduït com a alimentació complementària a demanda) és el procés de deslletament del nadó, en el qual es comencen a introduir aliments sòlids en la seva dieta, de manera progressiva i sense retirar per complet la llet materna (o de fórmula). El BLD és un mètode d’alimentació respectuós que permet al nadó menjar de manera autònoma amb les seves pròpies mans al mateix temps que descobreix nous aliments, gustos, colors i textures, i l’ajudarà a desenvolupar la coordinació ull-mà i l’acte de mastegar.

nutricionista infantil

ALIMENTACIÓ EN L’ETAPA ESCOLAR

L’etapa escolar comprèn entre el 6 i els 11-12 anys i constitueix una de les etapes de màxim aprenentatge. La nutrició pels nens es basa en els mateixos principis que la nutrició en l’adult, però els seus requeriments nutricionals seran diversos segons l’edat. És per aquest motiu que l’acompanyament d’un nutricionista pot ser altament beneficiós pel correcte desenvolupament de l’infant, al mateix temps que s’evitarà la cada vegada més freqüent obesitat infantil.

nutricionista infantil

NUTRICIÓ ADOLESCENTS

L’adolescència constitueix una etapa de la vida molt important des de la perspectiva de la salut, ja que serà durant la qual s’acabaran de formar les estructures i característiques corporals que ens acompanyaran per sempre. L’augment del creixement estatura i el desenvolupament dels caràcters sexuals són els principals causants de l’important augment de les necessitats nutricionals que es produeix durant aquesta etapa. És per això que una ingesta inadequada i una dieta deficient nutricionalment pot tenir conseqüències negatives a curt i llarg termini.

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola! ¿Cómo te podemos ayudar?