; CINEANTROPOMETRIA - CABANAS NUTRITION
 

CINEANTROPOMETRIA

¿La Cineantropometria?

¿Qué es? La cineantropometria és la disciplina que estudia les proporcions i mesures del cos humà. La paraula cineantropometria prové del grec “Kineantropometría”:

Kine: moviment

Antropo: cos humà

Metría: mesura

És el mètode de valoració de la composició corporal més utilitzat en l’àmbit esportiu per a establir un diagnòstic de l’estat nutricional dels esportistes. A diferència d’altres mètodes la mesura de la composició corporal no depèn de factors externs com la retenció de líquid o el moment del dia en que es realitzi la mesura.

 

La cineantropometria estudia diferents aspectes del cos humà: la forma, la proporció, la composició, la dimensió, la funció i el desenvolupament. Aquesta ciència ens permet analitzar els resultats d’una intervenció nutricional i/o entrenament i la influència sobre el rendiment esportiu i/o l’estat de creixement i desenvolupament en població infanto-juvenil, entre altres paràmetres.

Consisteix en la determinació d’una sèrie de plecs corporals, perímetres i diàmetres que permeten l’estimació de la massa greixosa i massa magra del cos.

 

Aquesta tècnica és molt útil per determinar els canvis en la composició corporal aconseguits a través d’una intervenció nutricional i entrenament. Així mateix permet la comparació entre esportistes d’èl·lit.

 

A més ens permet classificar a un individu en funció del somatotip. El somatotip és un resum del físic en termes d’adipositat relativa, robustesa músculo-esquelètica i linealitat, que reflecteix el model anatòmic de la composició corporal.

Endomorfisme

 • Adipositat relativa
 • Prové del concepte endoderm que indica predomini del sistema vegetatiu i tendència a la obesitat
 • Es caracteritzen per tenir un baix pes específic, raó per la qual floten
  fàcilment en l’aigua.
 • La seva forma és arrodonida
Endomorfisme
Endomorfisme

Mesomorfisme

 • Robustesa o magnitud musculoesquelètica relativa
 • Predomini dels teixits que deriven del mesoderm: ossos, músculs i teixit conjuntiu
 • Són els que presenten més quantitat de massa musculoesquelètica, el seu pes específic és major que els endomorfs

El tractament

 • Linealitat relativa o primesa
 • Predomini dels teixits que deriven de l’ectoderm
 • Predomini de formes lineals i fràgils, així com una major superfície en relació a la massa corporal.
 • Tenen un alt índex ponderal
Endomorfisme

Estil de vida:

Alhora de realitzar les mesures es necessita una titulació específica com la de l’ISAK (International Society for the Advancement of Kineanthropometry). En el centre disposem de professionals titulats i el material necessari per tal de realitzar les mesures i valorar els canvis assolits.

Bibliografía

 • Canda AS. Variables antropométricas de la población deportista española. Consejo Superior de Deportes. 2012. 121 p.
 • Sedano Campo S, Cuadrado Sáenz G, Redondo Castán J, Benito Trigueros A. Perfil antropométrico de las mujeres futbolistas españolas. Análisis en función del nivel competitivo y de la posición ocupada habitualmente en el terreno de juego. Apunt Educ física y Deport. 2009;4(98):78-87.
 • Pons V, Riera J, Galilea PA, Drobnic F, Banquells M, Ruiz O. Características antropométricas, composición corporal y somatotipo por deportes. Datos de referencia del CAR de San Cugat, 1989-2013. Apunt Med l’Esport. 2015;50(186):65-72.
 • Alvero Cruz JR, Álvarez Carnero E, Fernández-García JC, Barrera-Expósito J, Ordóñez FJ, Rosety-Rodríguez M. Estimaciones de la masa grasa y la masa muscular por métodos antropométricos y de bioimpedancia eléctrica. Salud(i)Ciencia. 2013;20(3):235-40.
 • Schoenfeld BJ, Aragon A, Wilborn C, Urbina SL, Hayward SE, Krieger J. Pre- versus post-exercise protein intake has similar effects on muscular adaptations. PeerJ. 2017;2017(1):1-20.
 • Rodríguez Camacho PM. Valores de referencia de composición corporal para población española adulta, obtenidos mediante antropometría, impedancia eléctrica (BIA) tetrapolar e interactancia de infrarrojos. Univ Complut Madrid. 2017;1-267.

Temes Relacionats

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola! ¿Cómo te podemos ayudar?